קיה קארנס

 

מפרט קארנס LX  מפרט קארנס EX, PREMIUM

 

המאפיינים העיקריים