קיה סטוניק

 קטלוג קיה סטוניק

* לעיתים יש שינויים אותם מכתיב היצרן ולכן מה שמחייב בפועל זו ההזמנה עצמה.

המאפיינים העיקריים