קיה סול

 

לקטלוג קיה סול  למפרט קיה סול בנזין  למפרט קיה סול דיזל

 

המאפיינים העיקריים