קיה XCEED

 לקטלוג קיה XCEED  למפרט קיה XCEED

המאפיינים העיקריים