קיה XCEED

 לקטלוג קיה XCEED  למפרט קיה XCEED

* לעיתים יש שינויים אותם מכתיב היצרן ולכן מה שמחייב בפועל זו ההזמנה עצמה.

המאפיינים העיקריים